Nangten Menlang - Buddhist Medical Center

SLOVAKIA (May 2016) – Nový čas pre ženy: “Recept na šťastie”

Nechcete problémy, zmeňte seba Tulku Lobsang poskytol interview jednému z najpopulárnejších týždenníkov pre dámy – Nový čas pre ženy. Kľúčovou témou bolo Ako nájsť svoj recept na šťastie a ako šťastie potom nestratiť.

Niektoré z úžasných myšlienok Vám sumarizujeme – Manželstvo nie je cesta, ako si udržať lásku. To láska je cesta, ako si udržať manželstvo. Je niekoľko vecí, ktoré nás robia šťastnými – vzťah k jedli, vzťah k spánku a zdravý vzťah s láskou. A nikdy váš život nebude mať viac času, vy si však môžte urobiť viac času na tieto tri základné veci. Pretože ak je niečo súrne, to ešte neznamená, že je to aj dôležité. Dôležité je jedlo, spánok a najma láska k rodine a priateľom. Nič nie je dôležitejšie ako toto. A ďalšie rady pre dámy? Zmeňte seba, pomôžete iným. Pomáhajte iným, tým zmeníte seba. Ak chcete zmeniť iných, to je cesta ako získať problémy.